KarikaturaFeb 06

Hər kəsin qiyməti var

Pul hər şeydir, hər şey pul deyil

Pulnan hər şeyi almaq olmaz deyirlər. Ancaq günün tələbatlarına nəzər yetirdikdə bircə bu sözü demək olur. Pul hər şeydir. Təəssüf...

kirpi.info

Bənzər xəbərlər

Gündəm